Reprezentanții A.Co.R a reuniunea de consultare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

În data de 2 februarie 2016, la invitația Ministrului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, doamna Claudia-Ana COSTEA, reprezentanții Asociației Comunelor din România au participat alături de alți delegați ai structurilor asociative ale administrației publice locale, ai sindicatelor și de reprezentanți ai administrației publice centrale la o reuniune de consultare privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Întâlnirea a avut loc la sediul Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice

Primarii comunelor membre ale A.Co.R. prezenți la întâlnire au menționat problemele legate de aplicarea cadrului legislativ privind salarizarea personalului din administrația publică locală, lipsa existenței și a aplicării unor criterii clare privind salarizarea categoriilor funcționarilor publici de la diferite niveluri ale administrațiilor publice locale, motivarea personalului din administrația publică locală cu activităţi în implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile ale UE. De asemenea, reprezentanții A.Co.R. i-au prezentat Doamnei Ministru COSTEA, state de plată relevante ale diferitelor comune membre ale Asociației, pentru o imagine cât mai clară a acestei situații.

Delegația A.Co.R. a fost compusă din: doamna Mariana GÂJU, Prim-vicepreședintele A.Co.R., primarul comunei Cumpăna, județul Constanța; domnul Nicolae PANDEA, primarul comunei Ștefan cel Mare, jud. Călăraşi, Președintele Filialei Județene Călăraşi a A.Co.R. şi domnul Cătălin-Mihai CONSTANTIN, personal executiv A.Co.R.

TOP